בקטגוריה זו נמכרים בתי המזוזה בלבד ללא הקלפים, את הקלפים יש לרכוש בפני עצמם בקטגוריה תפילין ומזוזות.
הגודל המצויין מתייחס לאורך קלף המזוזה המתאים.

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.