חנות היודאיקה הוירטואלית של בית חב"ד

מנוי על ספרי תורת מנחם

ניתן לעשות מנוי על ספרי תורת מנחם, ולקבל בכל פעם שיוצא ספר חדש בסדרה.

כמו כן ניתן להזמין את החלקים שיצאו עד היום:
• כרך א: שנת תש”י.
• כרכים ב-ג: שנת תשי”א.
• כרכים ד-ו: שנת תשי”ב.
• כרכים ז-ט: שנת תשי”ג.
• כרכים י-יב: שנת תשי”ד.
• כרכים יג-יד: שנת תשט”ו.
• כרכים טו-יז: שנת תשט”ז.
• כרכים יח-כ: שנת תשי”ז.
• כרכים כא-כג: שנת תשי”ח.
• כרכים כד-כו: שנת תשי”ט.
• כרכים כז-כח: שנת תש”כ.
• כרכים כט-לא: שנת תשכ”א.
• כרכים לב-לד: שנת תשכ”ב.
• כרכים לה-לז: שנת תשכ”ג.
• כרכים לח-מ: שנת תשכ”ד.
• כרכים מא-מד: שנת תשכ”ה.
• כרכים מה-מז: שנת תשכ”ו.
• כרכים מח-נ: שנת תשכ”ז.
• כרכים נא-נג: שנת תשכ”ח.
• כרכים נד-נז: שנת תשכ”ט.
• כרכים נח-סא: שנת תש”ל.
• כרכים סב-סה: שנת תשל”א.
• כרכים סו-סט: שנת תשל”ב.
• כרכים ע-עב: תשל”ג.

קטגוריה: