בדיקת תפילין ומזוזות

סגולת המזוזה

המזוזה הקבועה בפתח הבית שומרת על הבית ועל יושביו, גם כשהם שוהים מחוץ לבית.

מי שמקפיד לקיים את מצוות מזוזה זוכה לאריכות ימים, כמו שנאמר בתורה: “וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם”.

בדיקת המזוזות

יש לבדוק את כשרות המזוזות לפחות פעם בשלוש וחצי שנים, מחשש שמא האותיות נפגעו מחום או לחות וכדומה. ומי שרוצה לנהוג במנהג חסידות, יבדוק את המזוזות בכל שנה בחודש אלול.

כאשר מוסרים מזוזה לבדיקה, אין חובה לקבוע מזוזה אחרת בינתיים עד שהמזוזה תוחזר מהבדיקה, גם אם זו מזוזת הפתח הראשי של הבית. אך צריך לשים לב שהפתח לא נשאר בלי מזוזה סתם כך, ולכן יש לתאם עם הבודק מראש את זמן הבדיקה ולא להסיר את המזוזה קודם.

הנכנס לדירה שכורה ראוי שיבדוק את המזוזות גם אם הם אינם שלו.

לאחר הבדיקה צריך לברך שוב את ברכת המזוזה.

איך קובעים מזוזה – המדריך השלם

בדיקת התפילין

גם את התפילין ראוי לבדוק לעיתים קרובות. בנוסף לפרשיות התפילין שייתכן שנפגמו מפגעי הזמן, יש להקפיד על בתי התפילין שיהיה כראוי ללא סדקים ופגמים ובייחוד יש להקפיד על צבעם של רצועות התפילין ש’הלכה למשה מסיני’ שהן צריכות להיות צבועות בשחור, אך צבעם נוטה להשתפשף בקלות.

עלות וזמן הבדיקה

הבדיקה לא מתבצעת במקום, התפילין והמזוזות נשלחים אל סופר סת”ם מומחה שעבר הכשרה לכך.

זמן הבדיקה בבית חב”ד הוא עד שבוע, בסיום הבדיקה תישלח אליכם הודעת סמס על כך שניתן להגיע לקחת את המזוזה.

עלות בדיקת מזוזה: ₪15.

עלות בדיקת תפילין: ₪180.

תקנון בדיקת תפילין ומזוזות


הזמינו כעת בדיקת מזוזה

קטגוריה: